Felvételi időpontok 2020/2021.

Időpont Esemény
2020. november 27.
(péntek)
15.00

Igazgatói tájékoztató a szülőknek a Mozgás házában (Erzsébet királyné útja 2).
Nyílt nap a 6. és 8. évfolyamos tanulók részére (Főépület, Fő tér 9.)

Online, digitális formában kerül megrendezésre. Kérjük, figyeljék honlapunkat!

2020. december 4.
(péntek)
  Felvételi lapok beérkezésének határideje a központi felvételi vizsgára jelentkezőknek. Sajátos nevelési igényű tanuló, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanuló esetében (a vizsgaszervezés érdekében) szükséges a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményének, valamint a speciális körülmények, ill. eszközök igénylésére vonatkozó kérelemnek a csatolása a jelentkezési laphoz.
2021. január 23.
(szombat)
10.00 Egységes írásbeli felvételi vizsga a 4 és 6 évfolyamos képzésre központi magyar nyelv és matematika feladatlapok megíratásával.
2021. január 28.
(csütörtök)
14.00 Pótló egységes írásbeli felvételi azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.
2021. január 29.
(péntek)
8.00 Betekintés a kijavított dolgozatokba és az értékelőlapok átvétele. (Deák Ferenc utcai épület D1-es terem)

2021. február 5.
(csütörtök)

14.00

Egységes írásbeli felvételi vizsga 2. pótnap (Azon vizsgázók számára, akik igazoltan COVID-19 fertőzésben szenvedtek, vagy igazoltan hatósági házi karanténba kerültek, továbbá egyéb rendkívüli, önhibájukon kívül eső elháríthatatlan ok folytán sem a tanév rendje szerinti központi írásbeli vizsgán, sem annak pótnapján nem tudtak megjelenni.)

2021. február 08..
(csütörtök)
  A felvételizők értesítése az írásbeli eredményekről
2021. február 19.
(péntek)
  A végleges jelentkezési lapok eljuttatása iskolánkba, melyeket az általános iskolák segítségével kell kitölteni.
2021. március 1-5..
(hétfő-péntek)
14.00 Szóbeli felvételi vizsga a 6. osztályos tanulók számára a hatosztályos képzésre jelentkezőknek.
Beosztás: a jelentkezési lapok beérkezésével párhuzamosan folyamatosan publikálva az iskola honlapján.
2021. március 1-5..
(hétfő-péntek)
14.00 Szóbeli felvételi vizsga a 8. osztályos tanulók számára a biológia, angol és német emelt szintű képzésre jelentkezőknek.
Beosztás: a jelentkezési lapok beérkezésével párhuzamosan folyamatosan publikálva az iskola honlapján.
2021. március 16.   Iskolánk eddig az időpontig nyilvánosságra hozza az ideiglenes felvételi jegyzéket.
2021. március 22-23.   A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolákban.
2021. április 14.   Iskolánk igazgatója megküldi a végleges felvételi rangsort a Felvételi Központnak.
2021. április 23.   a Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntés és a tanulói adatlap egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskolának (egyeztetett felvételi jegyzek)
2021. április 30.   Az iskola megküldi a felvételről vagy elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak
2021. június 24.   Beiratkozás az iskolába

Címkék