Jelentkezzen hozzánk nyelvvizsgára!

JELENTKEZZEN HOZZÁNK
ANGOL ÉS NÉMET NYELVŰ AKKREDITÁLT NYELVVIZSGÁRA !

Miért pont az ECL?

  • nemzetközileg elfogadott nyelvvizsga
  • nincs nyelvtani teszt és fordítási feladat
  • szótár használata engedélyezett az írásbeli kommunikációs feladatok megoldásához
  • páros szóbeli vizsga (választható partner)
  • változatos, életszerű feladatok
  • részvizsga ismétlési lehetőség
  • vizsgázóbarát nyelvtudásmérés


A www.ecl.hu internetes oldalon minden információ megtalálható az ECL nyelvvizsgával kapcsolatban.
 

ECL nyelvvizsgaidőpontok és jelentkezési határidők

Vizsgaidőpontok az alábbi linken érhetők el:
https://ecl.hu/vizsgaidopontok/

Az áprilisi vizsgára a jelentkezési határidő: 2024. március 7.
Pótjelentkezési határidő: 2024. március 12. (pótdíj fizetésével)


Az áprilisi vizsga időpontjai

2024. április 5. C1 nyelvvizsga írásbeli és beszédértés
C1 és B2 nyelvvizsga beszédkészség (szóbeli vizsga)
2024. április 6.  B2 nyelvvizsga írásbeli és beszédértés


Jelentkezés nyelvvizsgára a Keszthelyi Vajda János Gimnáziumban

Jelentkezni a https://ecl.nyelvvizsgajelentkezes.hu oldalon lehet.

Vizsgadíj

Az ECL nyelvvizsgarendszer aktuális vizsgadíjai
A vizsgajelentkezéshez kapcsolódó vizsgadíj befizetését igazoló bizonylatot(kat) a megszabott jelentkezési határidőig a vizsgázói fiókba szükséges feltölteni. A jelentkezés kizárólag a vizsgadíj befizetésével és a befizetési bizonylat a vizsgázói fiókba való feltöltésével együtt érvényes.

  Szóbeli Írásbeli Komplex
B2 vizsgaszint (akkreditált nyelv) 23 000 Ft 23 000 Ft 40 000 Ft
C1 vizsgaszint (akkreditált nyelv) 26 000 Ft 26 000 Ft 45 000 Ft


Az első sikeres nyelvvizsga díjához nyújtott állami támogatásról bővebb tájékoztatás a Magyar Államkincstár honlapján olvasható: https://csalad.hu/tamogatasok/nyelvvizsgadij-visszateritese

Pótjelentkezés díja: 6 000 Ft

Egyéb díjak

Vizsgahalasztás:  6 000 Ft.
A vizsgázó akadályoztatása esetén egy alkalommal jogosult vizsgahalasztást kérni, vizsgáját – külön kérelemre, halasztási díj ellenében – a következő vizsgaidőszakra halaszthatja. Az egyszer már elhalasztott vizsga ismételten nem halasztható.
Ha a vizsgázó komplex vizsgára jelentkezett, csak a teljes vizsgáját halaszthatja el a következő vizsgaidőszakra. Külön az írásbeli, illetve a szóbeli részvizsga, továbbá egyes készségek vizsgájának halasztására nem jogosult.
A halasztási kérelem benyújtásának határideje a vizsgát követő 10. nap.
Benyújtandó dokumentumok: kitöltött és aláírt kérelem, mely letölthető a https://ecl.hu/halasztas-2/ címről; a halasztási díj átutalását igazoló dokumentum
Banki átutalás: Számlaszám: 11731001-23135378; Számlatulajdonos: Pécsi Tudományegyetem; Közlemény: 150126 ECL halasztás/vizsgázó neve
Benyújtás módja: e-mailben (ecl@pte.hu)

Felülvizsgálat (készségenként): 4 500 Ft

Megtekintés: 5 000 Ft

Vizsgaszabályzat

Aktuális vizsgaszabályzat:
https://ecl.hu/wp-content/uploads/ECL_vizsgaszabalyzat_latest.pdf

Tesztformátum

Szintenként az egyes készségek terjedelmére vonatkozó adatok elérhetőek:
https://ecl.hu/tesztformatum/

Felkészülés az ECL vizsgára

https://ecl.hu/mintafeladatok/

Felkészülést segítő kiadványok

https://ecl.hu/kategoria/megrendelheto-kiadvanyok/

Esélyegyenlőség

Fogyatékkal élők vizsgáztatásával kapcsolatos információk elérhetőek:
https://ecl.hu/eselyegyenloseg/ 

Fontos!

Mindenkit e-mailben értesítünk a vizsga időpontjáról!
A vizsgán a személyi igazolványon kívül szükséges
a vizsgázói azonosítószám is.

További információk

Érdeklődni

Karácsonyi Ágnes (a keszthelyi vizsgahely szakmai vezetője)
ecl.vajda.keszthely@gmail.com
Farkas Gabriella (iskolatitkár)
titkarsag2@vajda-khely.edu.hu 
e-mail címeken is lehet.

Keszthelyi Vajda János Gimnázium ECL Nyelvvizsgahely elérhetőségei

Vizsgahely neve:  Keszthelyi Vajda János Gimnázium
Vizsgahely címe:  8360 Keszthely, Fő tér 9.
Email címe: titkarsag2@vajda-khely.edu.hu
Telefonszám: +36-30/451-5018
Szakmai vezető: Karácsonyi Ágnes
További kontaktszemély: Farkas Gabriella
ECL hivatalos weboldala: www.ecl.hu

Címkék