100 éves az olasz tanítás Magyarországon – olaszos élmények a Vajda János Gimnáziumban

100 éve, 1924. május 20-án hirdették ki gróf Klebelsberg Kunó kezdeményezésére a középiskolák reformjáról szóló törvényt, mely rendelkezett arról, hogy Magyarországon is bevezessék az olasz mint idegen nyelv oktatását. A centenárium alkalmából a 2023/2024-es tanév második félévében számos olaszos élménnyel és eredménnyel gazdagodtak diákjaink, melyek jól kiegészítették a tanteremi munkát. A programok lehetőséget adtak az olasz nyelv tantermen kívüli használatára, nyelvtudásukat a diákok gazdagították kulturális ismeretekkel is, a közös élmények erősebben összekovácsolták az olasz nyelvet tanuló diákok közösségét az iskolában.

2024. március 6-án a 9.C és a 12.C osztályok olaszosai Budapestre utaztak tanulmányi kirándulásra, ahol a Virág Judit Galériában meglátogatták a Róma-Budapest kiállítást és részt vettek egy mini főzőtanfolyamon a Studio Italia szervezésében. 

2024. március 14-21. között a 10.C, 10.A, 11.A és 11.C osztály olasz nyelvet tanuló diákjai az olaszországi Campobasso városába utaztak Erasmus+ projekt keretében. A márciusi utazás egy állomása volt csupán a közel másfél éves projektnek, melynek zárása 2024 őszén lesz. 

2024 márciusában Debrecenbe utaztunk, ahol a Tóth Árpád Gimnázium rendezte meg a Festival d’Italiano országos olasz nyelvi versenyt. Az idén 50 éves találkozó a hazai olasz nyelvet tanuló diákok és tanáraik évenkénti seregszemléje. A diákok szép eredményekkel és igazi olaszos élményekkel érkeztek haza a versenyről. 

2024. június 3-án Dr. Farkis Tímea a Pécsi Tudományegyetem Olasz Tanszékének tanszékvezetője, gimnáziumunk egykori diákja tartott előadást. A 11. évfolyamon Olaszország nemzeti szimbólumairól és az olasz nemzeti ünnepekről hallgattak előadást a diákok, a 9. évfolyamon pedig a Boccaccio és a nők című rendhagyó irodalomórán vettek részt a gimnáziumunkban olasz nyelvet tanulók. 

Címkék