2023-06-19 Tanévzáró ünnepség

2023. június 19-én tarottuk a 2022/2023-as tanév záró ünnepségét, melyen a Himnusz közös eléneklése után Igazgató úr rövid tanévértékelése következett, melynek végén "a 2022/2023-as tanévet ezennel lezárom" mondat hangzott el, ezzel a tanévet befejezettnek nyilvánítva.

A következőkben a tanév során kiemelkedő tanulmányi és sport versenyek, iskolai versenyek, vetélkedők arra érdemes tanulóit jutalmaztuk, átadásra kerültek az iskola, a szülői szervezet, a Kukorelly-Reischl alapítvány és az Öregdiákok Egyesülete jutalmai, oklevelei is.

Az ünnepség végén az ezévi tanári Vajda Plaket átadására került sor, melyet Vajas Ildikó tanárnő, igazgatóhelyettes vehetett át Varga Sz. Gábor igazgató úrtól.

Az ünnepség zárásaként szintén közösen énekelve a Szózat hangzott el.

Gratulálunk a díjazottaknak és
kellemesen eltöltött, éményekben gazdag, pihentető nyári szünetet kívánunk iskolánk valamennyi diákjának, dolgozójának!

Kapcsolódó galéria

2023-06-19 Tanévzáró ünnepség

Címkék