Energiasuli: az atommagtól a konnektorig

 „A matematikai, természettudományos és digitális kompetenciák erősítését szolgáló hazai és határon túli tehetségsegítő programok támogatása” című NTP-MTTD-20-0047 pályázati azonosítószámon nyilvántartásba vett, 
a Keszthelyi Vajda János Gimnázium által benyújtott,
Energiasuli: az atommagtól a konnektorig
című pályázat 1 150 000 Ft támogatásban részesült.

A pályázat célja:
A program a reál érdeklődésű, diagnosztizált tehetségígéretek figyelmét az energia, azon belül a megújuló és a nukleáris energia megismerésére, felhasználására fókuszálja. A háttérbe szorított természettudományi érdeklődés, fogékonyság korai felkeltése. 
A természettudományos, a digitális és a matematikai kompetenciák, valamint az analizáló, absztrakciós képességek, a problémamegoldó gondolkodás komplex fejlesztése feladatmegoldás, mérési gyakorlat, kísérletezés közben.
A 2 napos, Paks – Bátaapáti szakmai tanulmányi út során a tanulók megismerkednek a nukleáris energiatermelés és a nukleáris hulladékgazdálkodás gyakorlati megvalósulásával. Pakson a Látogatóközpont, Atomerőmű megtekintése történik. Az Erőműben testközelből tekinthetik meg a nukleáris energiatermelés folyamatát. 
Bátaapátiban a kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok tárolását nézhetik meg a tanulók. Interaktív módon is megismerkednek a radioaktív hulladéktárolással. 
Szülők, hozzátartozók részvételével 4 órás élményalapú foglalkozás megtartására kerül sor, amelyen bemutatnák a pályázatba bevont tehetséges diákok az elért eredményeiket, prezentáció keretében ismertetnék Magyarország energiagazdálkodásának jelenét, és jövőbeli lehetőségeit.
Pályázatban 15 fő kiemelten tehetséges tanuló vesz részt.

Projekt kezdete: 2020.10.01.
Projekt vége: 2021.06.30.

Projekt megvalósítói: 
Farkas László fizika szakos mestertanár - szaktanácsadó
Dózsáné Gonda Edit laborasszisztens
        
Partnerszervezetek:
MVM Paksi Atomerőmű
Nemzeti Radioaktív Hulladéktározó, Bátaapáti 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézet
 

NTP-MTTD-20-0047    NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM
„A matematikai, a természettudományos, a technikai, digitális, valamint a szakmatanuláshoz szükséges kompetenciák erősítése a köznevelési intézményekben”

 

Címkék