„Fenntartható energia: a klímaváltozástól az ökológiai lábnyomig” - pályázat

A Miniszterelnökség (továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (továbbiakban: Támogatáskezelő) által meghirdetett, „Innovatív tanulási környezet kialakítása és komplex tehetségsegítő programok megvalósítása” című, NTP-INNOV-22 kódjelű pályázati kiírásra benyújtott, NTP-INNOV-22-0089 pályázati azonosítón nyilvántartásba vett, „Fenntartható energia: a klímaváltozástól az ökológiai lábnyomig” című pályázata a Támogató döntése alapján 1 731 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A pályázat célja:
A pályázati program a kitűzött céloknak megfelelően tapasztalás útján, komplex módon erősíti a tehetségek természettudományos, digitális és matematikai kompetenciáit. Cél, hogy a tanulókban pozitív attitűd alakuljon ki a természeti jelenségek és az innováció iránt. A pályázati tematika jól illeszkedik a tudatos energiafelhasználás és a fenntarthatóság megismeréséhez. A tehetséges diákoknak szakmai elmélyülést biztosít, gyakorlati és elméleti ismeretekkel gazdagodnak. A pályázatba bevont tanulók kutatásokat végeznek, tapasztalatot szereznek projekt módszerekről és a csapatmunkáról. Fejleszti önismeretüket, orientálja pályaválasztásukat, ennek is köszönhetően többen választják az energetika szakirányt. Felelősen gondolkodó, a természeti jelenségeket értő felnőttekké vállnak. Pályázatban 15 fő kiemelten tehetséges tanuló vesz részt. A budapesti szakmai tanulmányi út során a pályázat tagjai gyakorlatban ismerik meg a nukleáris, a megújuló energiatermelés folyamatát. A BME tanreaktor működésén keresztül a tanulók megismerik a lejátszódó magfizikai folyamatokat. 

Projekt időtartama: 2022.09.05. - 2023.06.30.

Partnerszervezetek:

  • Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézet
  • Energiatudományi Kutatóközpont
  • Magyar Nukleáris Társaság

Címkék