Támogatási felhívás - Vajda János Öregdiákok Egyesülete

Tisztelt Szülők és Diákok!

A Vajda János Öregdiákok Egyesülete (8360 Keszthely, Fő tér 9.) az Egyesület anyagi lehetőségeihez mérten korlátozott számban és mértékben a 4,75-ös tanulmányi átlagot elérő, vagy ezen átlag felett teljesítő – szociális körülményei miatt támogatásra szoruló – diákok részére havi rendszerességgel támogatást tud biztosítani. A támogatás iránti kérelmet az Egyesület címére legkésőbb 2024. február 10-ig (szombat) kell ajánlott küldeményként postán feladni. A fenti határidőn túl feladott, vagy nem postai úton benyújtott kérelmeket az Egyesület érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. A támogatás odaítéléséről az Egyesület Vezetősége dönt. A kérelem formanyomtatványa az osztályfőnököktől igényelhető, illetve a Gimnázium honlapjáról az Egyesületre vonatkozó fejezetnél elektronikusan is letölthető. A kérelem mellé csatolni kell a kérelem benyújtását megelőző félév (vagy előző év végi) tanulmányi eredményét igazoló bizonyítvány másolatát is.


Tisztelt Szülők!

Mivel a fenti felhívásban megjelölt szociális alapú támogatást alapvetően a tagdíjakból és az Szja 1 %-os felajánlásokból tudjuk finanszírozni, ezért tisztelettel kérjük Önöket, hogy amennyiben lehetőségük van rá, úgy a személyi jövedelemadójuk 1%-ával támogassák Egyesületünket. 

Egyesületünk neve: Vajda János Öregdiákok Egyesülete
Adószáma: 18952184-1-20

Amennyiben más számára már döntöttek a személyi jövedelemadójuk 1%-áról, úgy esetleges támogatásukat az Egyesületnek az OTP Banknál vezetett 11749039-20057853-as számú számlájára tudják utalni, vagy a Gimnázium portáján kapható csekken befizetni.

A Gimnáziumban tanuló diákok nevében előre is köszönjük!

Címkék