Téged is vár a Vajda – Jelentkezz hozzánk hosszú gyakorlatra!

Kérem, engedje meg, hogy ezúton hívjam fel az Ön és a hosszú tanítási gyakorlatra készülő hallgatóik figyelmét a Keszthelyi Vajda János Gimnáziumra!

Intézményünk immáron több mint 250 éve Keszthely és a Nyugat-Balaton régió meghatározó oktatási intézménye. Kiváló tanulmányi, érettségi és versenyeredményeinknek, szinte 100%-os továbbtanulási mutatóinknak köszönhetően intézményünk iránt több évtizede töretlen érdeklődés mutatkozik, valamennyi osztálytípusunk esetében több mint kétszeres a túljelentkezés. 

A mintegy 450 fős tanulói létszám egy hatévfolyamos képzésű osztály és a 9. évfolyamon induló két tagozatos osztály között oszlik meg. Valamennyi osztálytípusunkban emelt szintű és óraszámú képzést nyújtunk tanulóinknak. A hatévfolyamos osztály esetében az emelt szintű képzés komplex formában valósul meg. A matematika-informatika tagozatos osztályban a matematikát emelt szinten, az informatikát emelt óraszámban; a biológia tagozatos osztályunkban a biológiát emelt szinten, a kémiát emelt óraszámban; a nyelvi tagozatos osztályunkban pedig a választott első idegen nyelv (angol v. német) mellett a második idegen nyelvet is (angol, német, olasz, francia, orosz) emelt szinten és óraszámban tanulják diákjaink. Az eredményes felkészítés további garanciáját jelentik a kislétszámú emelt szintű érettségi felkészítők és további csoportbontások. Az intézmény számos, több évtizedes hagyománnyal rendelkező tanórán kívüli tevékenységgel egészíti ki az oktató-nevelő munkát.

Nevelőtestületünk 47 elkötelezett és motivált pedagógusból, köztük 10 mester- és 6 gyakorlatvezető mentortanárból áll. Odaadó munkájuknak köszönhetően a tanulóink többsége bátran vállalkozhat akár több tantárgyból is emelt szintű érettségire és a magas felvételi pontszámmal induló felsőoktatási szakokra. 

Az újításokra nyitott nevelőtestületünk évek óta nagy örömmel fogadja a leendő tanárszakos kollégákat. Képzett, a megfelelő szakvizsgával rendelkező mentortanáraink innovatív szemlélettel, a kölcsönös tanulás-tanítás jegyében magas színvonalon látják el a hosszú gyakorlatra érkező hallgatók mentorálását. Távolról érkező hallgatók esetében az intézményvezetés lehetőség szerint támogatja a lakhatás megoldását is. 

Kérem, legyen szíves felhívni intézménye a végzős hallgatók figyelmét gimnáziumunkra és eljuttatni hozzájuk a csatolt flyert! Érdeklődés és bármely kérdés esetén további információval forduljanak kérem Tóthné Bentzik Judit intézményvezető-helyetteshez (+36 30/355-7843, igh.tbj@vajda-khely.edu.hu)!

Címkék