Tehetségek a fenntarthatóságért: Wattól Tesláig - pályázat

„A matematikai, természettudományos és digitális kompetenciák erősítését szolgáló hazai és határon túli tehetségsegítő programok támogatása” című 
NTP-MTTD-19-0120 pályázati azonosítószámon nyilvántartásba vett, 
a Keszthelyi Vajda János Gimnázium által benyújtott,
Tehetségek a fenntarthatóságért: Wattól Tesláig
című pályázat támogatásban részesült.

A pályázat célja:

A tehetséges tanulók figyelmének az energiatermelés lehetőségei felé való irányítása, a felelős gondolkodás kialakítása, a takarékos energiafelhasználás és a fenntarthatóság fontosságának elmélyítése. Az energiatermelés fizikai hátterének mélyebb megismerése, energetikai számítások elvégzése, energetikai modellek, szimulációk készítése IKT eszközökkel. Saját tervezésű, energiaátalakításra alkalmas működő modellek tervezése az élményszerű, felfedezési tapasztalatokat nyújtó ismeretszerzés. A természettudomány iránti érdeklődés korai felkeltése, a problémamegoldó gondolkodás, a digitális és a matematikai kompetenciák fejlesztése, a pályaorientáció. 

A pályázatba bevont kiemelten tehetséges tanulók száma 15 fő, a projekt vezetője Farkas László fizika szakos mestertanár, szaktanácsadó. A szakkörbe olyan érdeklődő tanulók járnak, akik heti rendszerességgel, délutánonként 2-3 órás tehetséggondozó foglalkozáson vesznek részt.

 


NTP-MTTD-19-0120    NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM

„A matematikai, a természettudományos, a technikai, digitális, valamint a szakmatanuláshoz szükséges kompetenciák erősítése a köznevelési intézményekben”

Címkék