„Zöldenergia: a kályhától a csillagokig”

Az Kulturális és Innovációs Minisztérium által meghirdetett: „Tehetségközelben” – komplex tehetséggondozó programok támogatása című, NTP-TEHETSEG-23-0199 számon nyilvántartásba vett, „Zöldenergia: a kályhától a csillagokig” című pályázat 2.500.000 Ft támogatásban részesült. 

A pályázati programba 16 tehetséges diák lett bevonva. Az áprilisra tervezett tanulmányi út a pályázati programban kitűzött céloknak megfelelően élményszerű tapasztalás útján komplexen erősíti a diákok természettudományos, digitális és matematikai kompetenciáit, fejleszti önismeretüket, orientálja pályaválasztásukat.  A tanulmányi kirándulás keretében megtekintjük a Paksi Atomerőművet, és a Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolót.  

Projekt időtartama: 2023.09.01. - 2024.06.30.
        
Partnerszervezetek:

 • MVM Paksi Atomerőmű
  Látogatóközpont megtekintése, tanreaktor működésén keresztül a tanulók megismerik a lejátszódó folyamatokat. Interaktív módon ismerkednek meg a radioaktív hulladéktárolással. Az erőműben a gyakorlatban tekinthetik meg a nukleáris energiatermelés folyamatát.
 • Nemzeti Radioaktív Hulladéktározó, Bátaapáti 
  A nukleáris hulladékgazdálkodás folyamatát a gyakorlatban láthatják a diákok, tapasztalatot szerezhetnek a környezetvédelem fontosságáról. A folyamatokat irányító, szabályozó informatikai berendezésekkel ismerkedhetnek meg.
  A radioaktív hulladéktározó meglátogatásának biztosítása kísérettel, tájékoztatással, előadással. Cél a motiváció felkeltése, fenntartása, pályaorientáció a műszaki pályák felé, karriercélok kialakítása.
 • Magyar Nukleáris Társaság
  Természettudományos kompetenciák más megközelítésben való speciális fejlesztése: magfizikai ismeretek és mérési képességek, készségek fejlesztése, tehetségsegítő szakember bevonásával. A szakmai programok szervezése, lebonyolítása, tehetségsegítés.

Címkék